Struktura warsztatów jest ramowa, gdyż tempo nauki zależy od grupy. Ilość warsztatów potrzebnych danej grupie zależy od jej indywidualnych potrzeb i może się różnić od tego schematu (może ich być mniej lub więcej).

Na wszystkich warsztatach uczymy się docierać do pamięci zdarzeń zapisanych w naszym ciele. Nasze ciało jest jak kronika wydarzeń z naszego życia i zawiera w sobie pamięć przeszłych doświadczeń wraz z towarzyszącymi im emocjami. W danym miejscu ciało zapamiętuje również przekonania i nawyki stworzone na podstawie tego wydarzenia. Z czasem stają się one odruchowymi reakcjami, a potem działają już jak autopilot.

Ścieżka nauki w Szkole Tworzenia rozpoczyna się warsztatami wprowadzającymi. Podczas których poznajesz metodę pracy, zaczynasz rozumieć jak ją stosować w codziennym życiu i poznajesz grupę, z którą będziesz pracować i rozwijać się. Trzy warsztaty Wprowadzenia to wstęp do rozumienia naszej osobistej psychosomatyki, czyli ko/relacji pomiędzy emocjami, tym co myślisz, w co wierzysz i reakcjami ciała (np. bólem, spięciem czy chorobą).

Proces Tworzenia opiera się na modelu Mapy Świadomości. Cykl warsztatów przeprowadza studentów przez 10 Etapów Tworzenia. Następnie można kontynuować naukę poszerzając swoją świadomość o kolejne elementy Mapy Świadomości.

Warsztaty odbywają się co 2-3 miesiące. Terminy ustala nauczyciel wraz z grupą. Grupa liczy zazwyczaj ok. 10 osób.

Podczas nauki Procesu Tworzenia uczestnicy mogą korzystać z sesji indywidualnych u nauczyciela by lepiej poradzić sobie z procesem, który otworzyli na warsztacie. Jest również możliwość regularnych medytacji grupowych, które pomagają lepiej rozumieć i utrwalać pierwsze trzy Etapy Tworzenia.

Wprowadzenie / Fundamenty 

 • Wprowadzenie do metody Spectrum of Creation®/ Proces Tworzenia – Archetyp Ojca 
 • Wprowadzenie do metody Spectrum of Creation®/ Proces Tworzenia – Archetyp Matki
 • Wprowadzenie do metody Spectrum of Creation®/ Proces Tworzenia – Archetyp Dziecka i Integracja Wewnętrznej Rodziny czyli pierwsza sfera*

Podczas tych warsztatów rozwijamy naszą świadomość w ramach pierwszej sfery. Na początku pracujemy ze zrozumieniem trzech archetypów: Ojca, Matki i Dziecka. Podstawą pracy jest zrozumienie jakimi jakościami kierujemy się w życiu, kiedy naprawdę rozumiemy, co to znaczy być Ojcem, Matką i Dzieckiem dla siebie i innych wokół. Skupiamy się na poukładaniu w nas samych wewnętrznej relacji tych trzech aspektów i zjednoczeniu tej wewnętrznej rodziny. Nawet jeśli nigdy nie zaznałeś miłości ojca czy matki, podczas tych warsztatów nauczysz się rozumieć i odczuwać obecność tych jakości w Twoim życiu.

Warsztaty te są początkiem, koniecznym fundamentem, na którym będziesz budować tworzenie swoich projektów relacyjnych i biznesowych.

Podczas tych trzech pierwszych warsztatów:

 • poznasz technikę pracy metodą Spectrum of Creation®/ Proces Tworzenia 
 • doświadczysz i zrozumiesz rolę ciała i jego subtelny język 
 • zaczniesz nawiązywać kontakt ze swoim ciałem i rozwijać współpracę pomiędzy ciałem, umysłem i emocjami 
 • zaczniesz transformować ograniczające Cię przekonania i wzorce na takie, które umożliwiają zrozumienie i rozwój 

Cykl warsztatów Tworzenie relacji:

 • 1 etap – Tworzenie wizji 
 • 2 etap – Integracja doświadczeń, zrozumienie jaka mądrość z nich płynie
 • 3 etap – Tworzenie opisu relacji i doprecyzowanie metod, którymi będziemy tworzyć
 • Integracja 3 Etapów Tworzenia – Integracja wewnętrznej rodziny – wizji, doświadczeń i opisu – otwarcie serca – druga sfera*
 • 4 etap – Moc inspiracji 
 • 5 etap – Granice i współpraca – określenie możliwości i ograniczeń – linii współpracy
 • 6 etap – Co nam pokazuje rzeczywistość – czyli jak reagujemy na owoce naszego tworzenia? 
 • Integracja 6 Etapów Tworzenia – Jak interpretować rzeczywistość, wyciągnąć z niej lekcje? Czy potrafimy wprowadzać zmiany na bieżąco? – trzecia sfera*
 • 7 etap – Planowanie długoterminowe. Jaki wpływ na nasze tworzenie ma nasza historia karmiczna i genealogiczna. 
 • 8 etap – Struktura czyli zjednoczenie świadomości. Zrozumienie kim jestem, co mnie tworzyło do tej pory, a co mnie buduje dziś. 
 • 9 etap – Jak odróżnić prawdę od iluzji. Gdzie jeszcze boję się spojrzeć w lustro? 
 • Integracja 9 Etapów Tworzenia – Co, jak i gdzie potrzebujemy usprawnić w całości naszej relacji – czwarta sfera*
 • 10 etap – Zaufanie do miłości i zrozumienie jej znaczenia w Procesie Tworzenia oraz otwarcie się na perspektywę Galaktycznej Mapy Świadomości*

*!Ważne! Rekomendowane jest przejście pełnej ścieżki. Możliwe punkty wyjścia z programu oznaczone są*. W każdym momencie można wrócić i kontynuować warsztaty, można wracać z innym projektem, a każdy warsztat powtórzyć aż do dogłębnego zrozumienia jego esencji, w zależności od potrzeby. 

Programy zaawansowane:

 • Tworzenie Relacji na poziomie Galaktycznej Mapy Świadomości – piąta sfera
 • Tworzenie Relacji na poziomie Mapy Świadomości Nieba – szósta sfera
 • Warsztat Tematyczny na poziomie Galaktycznej Mapy Świadomości i  (np. finanse, seks, twórczość artystyczna)
 • Warsztat Tematyczny na poziomie Mapy Świadomości Nieba (np. finanse, seks, twórczość artystyczna)
 • Program Kształcenia Nauczycieli na kierunku Tworzenie Relacji – proces opisany w dokumencie Zasady licencjonowania Nauczycieli Spectrum of Creation®/ Proces Tworzenia
 • Akredytacja autorskich programów rozwojowych bazujących na metodzie Spectrum of Creation®/ Proces Tworzenia (w przygotowaniu)

Cykl warsztatów Tworzenie biznesu i życia zawodowego:

 • 1 etap – Tworzenie wizji 
 • 2 etap – Integracja doświadczeń, zrozumienie jaka mądrość z nich płynie
 • 3 etap – Określenie formy projektu i wybór metod działania – specyfikacja projektu i biznesplan
 • Integracja drugiej sfery czyli 3 Etapów Tworzenia – Wewnętrznej rodziny – wizji, doświadczeń i opisu – otwarcie serca – druga sfera*
 • 4 etap – Moc – jak zainspirować innych – partnerów, klientów, współtwórców 
 • 5 etap – Granice, współpraca i harmonogram
 • 6 etap – Wyciągnięcie wniosków z prototypu i aktualizacja projektu
 • Integracja trzeciej sfery czyli 6 Etapów Tworzenia – Jak interpretować rzeczywistość, wyciągnąć z niej lekcje? Czy potrafimy wprowadzać zmiany na bieżąco? – trzecia sfera*
 • 7 etap – Planowanie długoterminowe. Jaki wpływ na nasze tworzenie ma nasza historia karmiczna i genealogiczna. Logistyka, integracja przeszłości i przyszłości. 
 • 8 etap – Budowanie infrastruktury na bazie  zjednoczenia struktury naszej świadomości
 • 9 etap – Jak przyjąć feedback i wdrożyć tę mądrość w nasz projekt
 • Integracja czwartej sfery czyli 9 Etapów Tworzenia – Co, jak  i gdzie potrzebujemy usprawnić w całości naszego projektu – czwarta sfera*
 • 10 etap – Zaufanie do miłości i zrozumienie jej znaczenia w Procesie Tworzenia oraz otwarcie się na perspektywę Galaktycznej Mapy Świadomości*

*!Ważne! Rekomendowane jest przejście pełnej ścieżki. Możliwe punkty wyjścia z programu oznaczone są*. W każdym momencie można wrócić i kontynuować warsztaty, można wracać z innym projektem, a każdy warsztat powtórzyć aż do dogłębnego zrozumienia jego esencji, w zależności od potrzeby. 

Programy zaawansowane:

 • Tworzenie biznesu i życia zawodowego na poziomie Galaktycznej Mapy Świadomości – piąta sfera
 • Tworzenie biznesu i życia zawodowego na poziomie Mapy Świadomości Nieba – szósta sfera
 • Warsztat Tematyczny na poziomie Galaktycznej Mapy Świadomości i  (np. finanse, projekty artystyczne, budowanie zespołu i przygotowanie projektu do wyjścia do inwestorów)
 • Warsztat Tematyczny na poziomie Mapy Świadomości Nieba – (np. finanse, projekty artystyczne, budowanie zespołu i przygotowanie projektu do wyjścia do inwestorów)
 • Program Kształcenia Nauczycieli na kierunku Tworzenie biznesu i życia zawodowego – proces opisany w dokumencie Zasady licencjonowania Nauczycieli Spectrum of Creation®/ Proces Tworzenia 
 • Akredytacja autorskich programów rozwojowych bazujących na metodzie Spectrum of Creation®/ Proces Tworzenia (w przygotowaniu)
 • Program Facylitacji Biznesowej dla Menagerów, Szkoleniowców, Facylitatorów, Coachów Biznesu (w przygotowaniu)

Program jest aktualny z aktualnym programem twórcy metody. Źródło: www.schoolofcreation.com