Jest to możliwość pracy indywidualnej dla osób, które w danym momencie potrzebują mojej asysty i wsparcia. Celem sesji jest zrozumienie przyczyn trudnych sytuacji życiowych, zrozumienie nieświadomego mechanizmu Twojego zachowania (rozpoznanie własnych wzorców np. tworzenia związków) i znalezienie nowych rozwiązań – sposobów postępowania i radzenia sobie z podobnymi sytuacjami w przyszłości.

Sesje są również wsparciem w pracy pomiędzy warsztatami.

Pracujemy w tempie dostosowanym do Twoich potrzeb, w atmosferze komfortu, wsparcia i zaufania.

Liczba i częstotliwość sesji zależy od Twoich potrzeb. Umawiamy się wtedy, kiedy tego potrzebujesz.
Pierwsze spotkanie lubię odbyć osobiście, potem możemy kontynuować face to face lub przez wideopołączenie z dowolnego miejsca na świecie.

Czytaj więcej